Cerinţe faţă de candidat:

  • preferabil să cunoască *nix,
  • cunoştinţe în reţelistică,
  • cunoştinţe tehnologii cloud şi distributed systems,
  • ambiţii de a studia tehnologii noi.

Salariul e în dependenţă de performanţe. CV puteţi trimite la Email: traian.ciobanu@yopeso.com

  • Linux
  • Virtualization
  • Networking